Šolsko leto 2021/2022

 

Predmet, ki ga poučuje: Trajnostni razvoj

Kabinet: 136 (tel: 01 280 53 27)

E-naslov: lea.janezic@siclj.si

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle