Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje:

Kabinet: 84 (tel: 01 280 53 07)

E-naslov: majda.grasic@siclj.si

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle