Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje:

Kabinet: 90 (tel: 01 280 53 22)

E-naslov: alojzija.skubic@siclj.si

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle