Ogledate si lahko učne vsebine, ki se obravnavajo pri predmetih tekstilne usmeritve. Pri nekaterih izobraževalnih smereh lahko pride do sprememb oziroma zamenjave.

Učne vsebine za Preoblikovalec tekstilij – NPI

Učne vsebine za Izdelovalec oblačil – SPI

Učne vsebine za Ustvarjalec modnih oblačil – SSI

 

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.