Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje:

Kabinet: 87 (tel: 01 280 53 08)

E-naslovmojca.kregar@siclj.si

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle