Šolsko leto 2023/2024

 

Predmet, ki ga poučuje: Praktično usposabljanje pri delodajalcih

Kabinet: 155 (tel: 01 280 53 66)

E-naslov: bernarda.klemenc@siclj.si

Govorilne ure:

Gradivo za dijake: Spletna učilnica Moodle